2016

Dijken, dammen en duikers. Archeologie van de waterbeheersing in Middeleeuws Nederland 

De Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie organiseert op vrijdag 24 juni 2016 het eendaagse congres:

Doel van dit congres is om naar aanleiding van de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland inzicht te krijgen in de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Tijdens het congres zal zowel het onderzoek naar zeedijken, rivierdijken, kades, sluizen als milieumatige veranderingen worden aangesneden. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats tussen inhoudelijk archeologisch,  historisch en landschappelijk onderzoek. Tevens wordt gesproken over hoe in het huidige moderne Nederland deze belangrijke culturele elementen kunnen worden geborgd en in planvorming kunnen dienen als inspiratiebron. Het congres eindigt met een paneldiscussie over onderzoeks- en behoudsdoelen voor de toekomst.

Datum: vrijdag 24 juni 2016
Locatie: Oosterkerk, Grote Oost 58-60, 1621 BX Hoorn Zaal open: 9.30 u, start congres 10.00 u precies. Einde congres 17.00 u met borrel hierna.

Het congres is bedoeld voor beroepsarcheologen, beleidsmakers, historici, waterschappen, studenten, amateurhistorici en – archeologen, kortom voor een ieder die geïnteresseerd is in dijken, dammen en duikers.

Programma

Excursies
Excursie 1
Cees Aay & Theo van Meurs (Archeologie West-Friesland , AWN afd. 2, LWAOW)
Vaartocht naar de verdronken dijken in het Hoornse Hop (beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Excursie 2.
Dr. Christiaan Schrickx (Bureau Erfgoed, Archeologie West-Friesland, Gemeente Hoorn)
Rondleiding over de dijken van Hoorn (beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Het congres wordt gesponsord door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Gemeente Hoorn en ondersteund door de Stichting Archeologie West-Friesland.

De deelnemers kunnen aan het eind van het congres de nieuwe publicatie ‘Dwars door de Dijk, archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen’ met een interessante congreskorting aanschaffen

2016

Zesde dag van de Stadsarcheologie in Nederland

Op donderdag 15 september vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een speciale editie van het archeologieplatform plaats, namelijk over stadsarcheologie. Deze bijeenkomst is van 9.30 tot 17.00 uur in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Net als de voorgaande bijeenkomsten staat deze dag in het teken van archeologisch onderzoek in en naar de stad. Het thema van 15 september is Stad in oorlog. Het programma bestaat uit inspirerende lezingen over recente onderzoeken en biedt voldoende ruimte voor vragen en discussie. Ook voor ontmoetingen is tijd vrij gemaakt en SPA-uitgevers is aanwezig met een boekenstand. De dag wordt afgesloten met een borrel. 

De Dag van de stadsarcheologie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA).

Voorlopig programma

9.30    Ontvangst

10.00  Aanvang

16.30  Borrel

Presentaties (in nog willekeurige volgorde):

Hein Hundertmark

Vestingwerken Zaltbommel

Hans de Kievith

“Verbeelding en werkelijkheid”.  De Bredase stadsmuur”

Ronald van Genabeek

Pieckepoort in ’s-Hertogenbosch

Steven Jongma

Het beleg van Delft in 1359

Wijnand Bloemink

De aanleg van de Zwolse vestingwerken in de vroege 17de eeuw - ontwerp of proces?

Rachel Schatz

Het onderzoek (osteologische, forensisch, en isotopen) aan de individuen uit de massagraven in Alkmaar (Tachtigjarige oorlog: 1573)

Jorrit van Horssen

Tussen gebed en gebulder. Archeologisch onderzoek op het terrein van het Artilleriemagazijn aan de Paardenmarkt in Delft.

Gerald V. Grimm & Stefanie Hoss

Belegeraars en belegerden - een massavindplaats van militaria in Hulst.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Bouwmeester
Senior Onderzoeker archeologie van de middeleeuwse en vroeg moderne stad
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Aanmelden en kosten
Deelname aan deze platformbijeenkomst kost €30,-. Voor studenten is er een speciaal tarief van €20,-. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en borrel na afloop. Aanmelden is daarom verplicht. U kunt zich voor 12 september aanmelden via dit formulier.

Het deelnamegeld dient uiterlijk 13 september te zijn overgemaakt op de rekening van de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie te Amsterdam, IBAN: NL17 INGB 0003628096, onder vermelding van Platform Stadsarcheologie 2016 en uw naam.