2019

Dag van de stadsarcheologie: Ambachten

Donderdag 26 september 2019 - 09:30 tot 17:15

Locatie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort


De jaarlijkse Dag van de stadsarcheologie is een speciale editie binnen de reeks archeologieplatforms. Net als de voorgaande bijeenkomsten staat deze dag in het teken van archeologisch onderzoek in en naar de stad.

Het thema van 26 september is Ambachten. Het thema is niet toevallig. Op deze dag worden ook de eerste resultaten gepresenteerd van het Oogst voor Malta onderzoek naar Ambachten in de stad dat de Universiteit van Amsterdam in opdracht van de RCE heeft uitgevoerd.

Het programma bestaat uit inspirerende lezingen over recente onderzoeken en biedt voldoende ruimte voor vragen en discussie. Ook voor ontmoetingen is tijd vrij gemaakt en SPA-uitgevers is aanwezig met een boekenstand.

Aan het eind van de middag wordt de Key-note lecture gegeven door Prof. Dr. Bert De Munck (Universiteit Antwerpen) met de titel Hoe ambachten de stad kunnen redden. Ambachtelijk erfgoed tussen musea en de nieuwe maakeconomie.

De dag wordt afgesloten met een borrel.


Aanmelden en kosten

Deelname aan deze platformbijeenkomst kost € 15,-. Dit is inclusief koffie, thee, lunch en borrel na afloop. Aanmelden is daarom verplicht. U kunt zich vóór 19 september aanmelden via een digitaal aanmeldformulier. Het formulier zal binnenkort op deze website online staan.

Organisatie

De Dag van de stadsarcheologie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in samenwerking met de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA).

 Programma

9.30

Ontvangst met koffie en thee (bedrijfsrestaurant)

10.00

Jeroen Bouwmeester (RCE)

Welkom

10.15

Jeroen Oosterbaan (Saxion Hogeschool/Universiteit Leiden)

Vaten, tonnen en kuipen. Het kuipersambacht in de Lage Landen

10.45

Leen Alberts (Hogeschool Utrecht)

Bierbrouwen & Bodemvondsten

11.15

Gert van Duren (onderzoeker Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch)

15de eeuwse speldenproductie in ’s-Hertogenbosch

11.45

Ronald van Genabeek (gemeente ’s-Hertogenbosch)

De werkplaats van een messenmaker in de Stoofstraat in ’s-Hertogenbosch

12.15

Lunch

 

13.15

 

Introductie Oogst voor Malta onderzoek Ambachten.

13.30

Arno Verhoeven (Universiteit van Amsterdam)

Trends en patronen in ambachtelijke productie

14.00

Annika Blonk-van den Bercken (Universiteit van Amsterdam)

Ambachten geoogst uit Malta-rapporten

14.45

Pauze (koffie/thee)

 

15.15

Kinie Esser (ArcheoPlan Eco)

Ambacht en Archeozoölogie, een Latrelatie

15.45

Henk Stoepker (gepensioneerd onderzoeker voormalige ROB)

Klokkengieterij en andere ambachtelijke activiteiten in en om de abdij van Susteren

16.15

 

17.15

Key-note Lecture

 

 Afsluiting  & borrel

Hoe ambachten de stad kunnen redden. Ambachtelijk erfgoed tussen musea en de nieuwe maakeconomie, Prof.dr. Bert De Munck (Universiteit Antwerpen)

 

Key-note lecture

Hoe ambachten de stad kunnen redden. Ambachtelijk erfgoed tussen musea en de nieuwe maakeconomie

Bert De Munck (Universiteit Antwerpen)

Ambachten zijn terug van weggeweest. Naarmate onze economieën automatiseren en handvaardigheden in veel sectoren aan belang verliezen, krijgen aloude ambachtelijke handvaardigheden in toenemende mate aandacht van archeologen, historici en erfgoedactoren. Dit kan de indruk wekken dat ambachten behoren tot ‘de wereld die we verloren hebben’, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Ambachten en handvaardigheden spelen immers ook een rol in de nieuwe creatieve industrieën waar vooral steden en hippe districten prat op gaan. In die zin kunnen ze ook deel uitmaken van de toekomst, zeker ook omdat ze kunnen bijdragen aan een sociaal en ecologisch meer duurzame economie.  Deze lezing gaat daarom dieper in op de verschillende rollen die ambachten in de steden van morgen kunnen spelen. Bijzondere aandacht gaat uit naar de relatie van die rollen met de ambachten uit het pre-industriële verleden. Er zal worden geargumenteerd dat de kennis uit dat verre verleden een grote meerwaarde kan hebben in het heden.