De Stichting

De Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA) ambieert in de eerste plaats thematisch, inhoudelijk, comparatief archeologisch onderzoek op het terrein van de Middeleeuwen (500-1900), in het bijzonder van de Lage landen, te bevorderen. Daarnaast ambieert ze de reeds ingezette transformatie van een nationaal georiënteerd middeleeuws veld in een internationaal georiënteerd veld verder te stimuleren.

Hiertoe organiseert de Stichting (internationale) symposia en activiteiten al dan niet in samenwerking met andere stakeholders.

Geschiedenis 1987-2014

In oktober 1987 is de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA) opgericht onder voorzitterschap van Prof. dr. Antonie Heidinga (Universiteit van Amsterdam).oude bestuur Andere bestuursleden van het eerste uur waren dr. Jan Besteman (Universiteit van Amsterdam), dr. Jurjen Bos (1957-2012, Rijksuniversiteit Groningen), Prof. dr. Frans Theuws (toen: Universiteit van Amsterdam, tegenwoordig Universiteit Leiden) en Eddy Smink (toen: Universiteit van Amsterdam). Besteman, Bos en Heidinga hebben met de publicatie van Medieval archaeology in the Netherlands in 1990 een prestatie van formaat neergezet. De 379 pagina’s tellende bundel die zij redigeerden verscheen ter gelegenheid van het afscheid van Prof. drs. H.H. (‘Carlos’) van Regteren Altena (1927-2014), en is tot op de dag van vandaag het enige (Engelstalige) overzichtswerk van de Middeleeuwse Archeologie in Nederland. Na dit zo actieve begin leidde de stichting de laatste jaren een slapend bestaan.

Nieuw leven 2015

In februari 2015 hebben de bestuursleden em. prof. feestelijke overdrachtdr. Antonie Heidinga en dr. Jan Besteman op het vestigingsadres van de Stichting, Turfdraagsterpad 9 te Amsterdam, het stokje overgedragen aan een nieuw, fris zeskoppig bestuur. Het nieuwe bestuur bestaat uit dr. Roos van Oosten (voorzitter), dr. Arno Verhoeven (penningmeester), drs. Jeroen Bouwmeester (secretaris), dr. Nico Arts, drs. Michiel Bartels en dr. Johan Nicolay, geeft een redelijke verspreiding van specialisaties en bloedgroepen. De bestuursleden zijn respectievelijk verbonden aan Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, archeologisch centrum Eindhoven, archeologie West-Friesland en Rijksuniversiteit Groningen.

Het bestuur (vlnr):

Jeroen Bouwmeester

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Nico Arts

Erfgoed/Archeologie gemeente Eindhoven

Johan Nicolay

Rijksuniversiteit Groningen

Arno Verhoeven

Universiteit van Amsterdam

Michiel Bartels

Archeologie West-Friesland

Roos van Oosten

Universiteit Leiden