Agenda / Activiteiten

Activiteiten worden aangekondigd op de website; voor wie direct melding wil krijgen van een Call for papers en activiteiten: volg ons op Academia.

Dag van de stadsarcheologie 2018: Havens en handel

20 september 2018 - 09:30 tot 17:00

Locatie:  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

De jaarlijkse Dag van de stadsarcheologie is een speciale editie binnen de reeks archeologieplatforms. Net als de voorgaande bijeenkomsten staat deze dag in het teken van archeologisch onderzoek in en naar de stad.

Het thema van 20 september is Haven en handel. Het programma bestaat uit inspirerende lezingen over recente onderzoeken en biedt voldoende ruimte voor vragen en discussie. Ook voor ontmoetingen is tijd vrij gemaakt en SPA-uitgevers is aanwezig met een boekenstand.

Aan het eind van de middag wordt de Key-note lecture gegeven door Dr. Natascha Mehler (Univeriteit Wenen en het Duits Scheepvaartmuseum Bremerhafen) met de titel German trade with the North Atlantic (c. 1400 to 1700).

De dag wordt afgesloten met een borrel.

 

Voorgaande symposia:

Dag van de Stadsarcheologie special: Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd

5 oktober 2017 - 10:00 tot 17:15

Locatie:  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Smallepad 5, 3811 MG Amersfoort

Het jaarlijkse symposium over stadsarcheologie gaat dit jaar over huizenbouw in de stad. De aanleiding hiertoe is het verschijnen van de NAR ‘Huizenbouw en percelering in de late middeleeuwen en nieuwe tijd’. In deze publicatie staan de resultaten centraal van het interdisciplinaire Oogst voor Malta onderzoek naar de ontwikkeling van huizenbouw (steenbouw) en percelering in een tiental Nederlandse steden. BAAC voerde dit onderzoek uit in opdracht van de Rijksdienst. Op 5 oktober worden de resultaten van het onderzoek besproken en door vakgenoten uit de verschillende disciplines kritisch tegen het licht gehouden. Aan het eind van de middag volgt de speciale keynote lecture door Brian Ayers uit Engeland over de potentie van stadsarcheologie in Europa. De dag wordt zoals gebruikelijk afgesloten met een borrel.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert deze dag in samenwerking met de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA).

Aanmelden en kosten

De Dag van de Stadsarcheologie is gratis bij te wonen, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. de catering. Aanmelden kan tot en met 1 oktober via dit formulier. De lunch is wel op eigen gelegenheid. Op het formulier kan worden aangegeven of u gebruik wenst te maken van ons bedrijfsrestaurant. Hier kan overigens alleen met PIN-pas betaald worden.

 

Congres:
Dijken, dammen, duikers - De archeologie van de waterbeheersing in middeleeuws Nederland

Op vrijdag 24 juni 2016 organiseert de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie een themacongres over de archeologie van de waterbeheersing in de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd. Hierbij wordt recent archeologisch onderzoek gepresenteerd, waarbij zowel de gebieden grenzend aan zee als de rivieren en polders aan bod komen. Het onderzoek is de laatste jaren steeds actueler vanwege de vele ingrepen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Ruimte voor de Rivieren. Daarom wordt aandacht besteed aan de vraag hoe de archeologie relevant kan zijn voor het inpassen van cultuurhistorische elementen zoals dijken. En omgekeerd: wat is de stand van kennis en waar liggen de relevante onderzoeksthema’s voor de komende jaren waarin vele ruimtelijke ingrepen op ons af komen?

Sprekers uit alle delen van ons land zullen in korte bijdragen diverse thema’s aansnijden.

Datum: Vrijdag 24 juni 2016 Tijd: 09:30 - 17:00
Locatie: Oosterkerk, Grote Oost, Hoorn
Aanmelden: Vanaf heden tot 1 mei via info@middeleeuwsearcheologie.nl
Aanmelden posters kan tot 1 mei.

Definitief programma wordt in januari 2016 bekend gemaakt.

Tijdens het congres wordt het nieuwe boek ‘Dwars door de dijk’ gepresenteerd en met korting aangeboden aan de deelnemers.

 
50th Anniversary Society for Post-Medieval Archaeology Call for Papers

To celebrate our 50th Anniversary, next year the Society for Post-Medieval Archaeology will hold their inaugural Post-Medieval Archaeology Congress in Sheffield, UK from 1st-3rd April 2016. We want to reflect the broad range of exciting research currently being undertaken in post-medieval archaeology and as a result, are calling for papers for all research into post-medieval archaeology.


If you have any questions regarding the conference, please contact the organisers at conference@spma.org.uk; full details regarding the conference can be found at http://www.spma.org.uk/events/conference2016/.