Archief

Conference series Medieval and urban archaeology in the Low Countries in an international perspective

Nature of the project:
Organizing a series of thematic international conferences followed by collateral publications

Project description

Social relevance
When contract archaeology uncovers evidence of a phenomenon of past everyday life in a particular town, the findings often are readily labelled as unique or at least (very) special. This series of conferences and ensuing publications will instead focus on similarities, patterns that might be indicative of transformations through time over a larger area, with due regard to the adage ‘so many towns, so many customs’.

Scientific relevance
Urban and medieval archaeology in the Netherlands and Belgium has reached a point where it can contribute substantially to a broader understanding of urbanism in Europe. Moreover, the area is one of the most urbanized regions in Europe. Urban archaeologists have been stressing the desirability of organizing meetings around specific topics, to discuss these topics and publish the results in order to bring greater coherence to the somewhat fragmented research efforts relating to individual towns.

Partners
Currently, the conference series Medieval and urban archaeology in the Low Countries in an international perspective is a collaborative project of three partners:
Association of Dutch Municipal Archaeologists
Cultural Heritage Agency of the Netherlands
University, Leiden University, chair group Provincial Roman & Medieval Archaeology

The Dutch Society for Medieval Archaeology is involved in the realization of the Urban Graveyard Book.

Keywords: urban archaeology, medieval archaeology, the Netherlands, craft industry, urban cemeteries

 

First conference in the Conference series Medieval and urban archaeology in the Low Countries in an international perspective
Theme: Artisanal production
Date: December 2011
Host institution: Cultural Heritage Agency of the Netherlands/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Amersfoort

Spin-off: articles in the peer-reviewed journal Medieval and Modern Matters, planned for spring 2015

Principal contacts:
Cultural Heritage Agency of the Netherlands/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) (host institution)
contact: Jeroen Bouwmeester MA j.bouwmeester@cultureelerfgoed.nl
Leiden University
contact: Prof. dr Frans Theuws, franstheuws@gmail.com

List of participants/researchers
Bartels, Michiel, municipal archaeological service of Hoorn & Enkhuizen, NL
Bellens, Tim, municipal archaeological service of Antwerpen, B
Braven, Arjan den, municipal archaeological service of Nijmegen; currently: Leiden University, NL
Callebaut, Dirk, Provincial Archeological Museum, Ename, B
DeGroote, Koen, Flemish Heritage Institute (VIOE), Brussels, B
Dijkman, Wim, municipal archaeological service, Centre Céramique, Maastricht, NL
Dijkstra, Juke, ADC Archeoprojecten, Amersfoort, NL
Doesburg, Jan van, Cultural Heritage Agency of the Netherlands (RCE), Amersfoort, NL
Groothedde, Michel, municipal archaeological service of Zutphen, NL
Hermann, Volker, Archäologischer Dienst des Kantons Bern, CH
Höltken, Thomas, Römisch-Germanisches Museum, Köln/Romano-Germanic Museum, Cologne, DE
Kortekaas, Gert, municipal archaeological service of Groningen, NL
Mittendorff, Emile, municipal archaeological service of Deventer, NL
Oudhof, Willem Jan, Buro de Brug, Amsterdam,NL
Sindbaek, Søren, University of York, UK
Theuws, Frans, University of Amsterdam; currently: Leiden University, NL
Tys, Dries, Vrije Universiteit Brussel, B,
Verhaeghe, Frans, prof. emer., Vrije Universiteit Brussel, B
Verhoeven, Arno, University of Amsterdam, NL
Vermeulen, Bart, municipal archaeological service of Deventer, NL
Wersch, Line van, Flemish Heritage Institute (VIOE), Tongeren/Tongres; currently: Université de Bourgogne, Dijon, F
Wouters, Barbora, University of Cambridge, UK/ Vrije Universiteit Brussel, B
Wynia, Herre, municipal archaeological service of Utrecht, NL

 

Second conference in the Conference series Medieval and urban archaeology in the Low Countries in an international perspective
Theme: The urban cemetery in a European perspective
Date: December 2013
Host institution: Cultural Heritage Agency of the Netherlands/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) Amersfoort
Follow-up: bilingual (English-Dutch) book, in preparation, planned for spring 2015

Principal contacts
Association of Dutch Municipal Archaeologists/Convent van Gemeentelijk Archeologen in Nederland (CGA)
contact: Nico Arts, MA, n.arts@eindhoven.nl

Cultural Heritage Agency of the Netherlands/Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) (host institution)
contact: Jeroen Bouwmeester, MA, j.bouwmeester@cultureelerfgoed.nl

Leiden University
contact: dr. Roos van Oosten, r.m.r.van.oosten@arch.leidenuniv.nl

List of participants/researchers

Nico Aten, Ministry of Education, Cultural Affairs and Science, The Hague, NL
Jeroen Bouwmeester, Cultural Heritage Agency of the Netherlands, Amersfoort, NL
Arnold Carmiggelt, municipal archaeological service of Rotterdam, NL
Hemmy Clevis, municipal archaeological service of Zwolle, NL
Els Dauven, Vrije Universiteit Brussel, B
Lene Høst Madsen, Skanderborg Museum, DK
Karen Minsaer, Vrije Universiteit Brussel, B
Marit van Kant, Vrije Universiteit Brussel, B
Michael Klomp, municipal archaeological service of Zwolle, NL
Gert Kortekaas, municipal archaeological service of Groningen, NL
Roos van Oosten, Leiden University, NL<
Kim Quintelier, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Prehistory and Anthropology, Brussels, B
Raphael Panhuysen, University of Amsterdam, NL
Jacob Schotten, municipal archaeological service of Tegelen, NL
Liesbeth Smits, University of Amsterdam, NL
Frank van Spelde, Leiden University, NL
Tim de Ridder, municipal archaeological service of Vlaardingen, NL
Frans Theuws, Leiden University, NL
Dries Tys, Vrije Universiteit Brussel, B
Andrea Waters, Leiden University, NL

Photo: Some of the 2013 conference participants, Friday 13 December

 

 

 

Congres

De Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie organiseert op vrijdag 24 juni 2016 het eendaagse congres:

Dijken, dammen en duikers. Archeologie van de waterbeheersing in Middeleeuws Nederland

Doel van dit congres is om naar aanleiding van de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland inzicht te krijgen in de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Tijdens het congres zal zowel het onderzoek naar zeedijken, rivierdijken, kades, sluizen als milieumatige veranderingen worden aangesneden. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats tussen inhoudelijk archeologisch,  historisch en landschappelijk onderzoek. Tevens wordt gesproken over hoe in het huidige moderne Nederland deze belangrijke culturele elementen kunnen worden geborgd en in planvorming kunnen dienen als inspiratiebron. Het congres eindigt met een paneldiscussie over onderzoeks- en behoudsdoelen voor de toekomst.

Datum: vrijdag 24 juni 2016
Locatie: Oosterkerk, Grote Oost 58-60, 1621 BX Hoorn Zaal open: 9.30 u, start congres 10.00 u precies. Einde congres 17.00 u met borrel hierna.

Het congres is bedoeld voor beroepsarcheologen, beleidsmakers, historici, waterschappen, studenten, amateurhistorici en – archeologen, kortom voor een ieder die geïnteresseerd is in dijken, dammen en duikers.

Programma

Excursies
Excursie 1
Cees Aay & Theo van Meurs (Archeologie West-Friesland , AWN afd. 2, LWAOW)
Vaartocht naar de verdronken dijken in het Hoornse Hop (beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Excursie 2.
Dr. Christiaan Schrickx (Bureau Erfgoed, Archeologie West-Friesland, Gemeente Hoorn)
Rondleiding over de dijken van Hoorn (beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Het congres wordt gesponsord door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Gemeente Hoorn en ondersteund door de Stichting Archeologie West-Friesland.

De deelnemers kunnen aan het eind van het congres de nieuwe publicatie ‘Dwars door de Dijk, archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen’ met een interessante congreskorting aanschaffen.

 

Zesde dag van de Stadsarcheologie in Nederland

Op donderdag 15 september vindt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een speciale editie van het archeologieplatform plaats, namelijk over stadsarcheologie. Deze bijeenkomst is van 9.30 tot 17.00 uur in Amersfoort. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Net als de voorgaande bijeenkomsten staat deze dag in het teken van archeologisch onderzoek in en naar de stad. Het thema van 15 september is Stad in oorlog. Het programma bestaat uit inspirerende lezingen over recente onderzoeken en biedt voldoende ruimte voor vragen en discussie. Ook voor ontmoetingen is tijd vrij gemaakt en SPA-uitgevers is aanwezig met een boekenstand. De dag wordt afgesloten met een borrel. 

De Dag van de stadsarcheologie wordt georganiseerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in samenwerking met de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie (SMA).

Voorlopig programma

9.30    Ontvangst

10.00  Aanvang

16.30  Borrel

Presentaties (in nog willekeurige volgorde):

Hein Hundertmark

Vestingwerken Zaltbommel

Hans de Kievith

“Verbeelding en werkelijkheid”.  De Bredase stadsmuur”

Ronald van Genabeek

Pieckepoort in ’s-Hertogenbosch

Steven Jongma

Het beleg van Delft in 1359

Wijnand Bloemink

De aanleg van de Zwolse vestingwerken in de vroege 17de eeuw - ontwerp of proces?

Rachel Schatz

Het onderzoek (osteologische, forensisch, en isotopen) aan de individuen uit de massagraven in Alkmaar (Tachtigjarige oorlog: 1573)

Jorrit van Horssen

Tussen gebed en gebulder. Archeologisch onderzoek op het terrein van het Artilleriemagazijn aan de Paardenmarkt in Delft.

Gerald V. Grimm & Stefanie Hoss

Belegeraars en belegerden - een massavindplaats van militaria in Hulst.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Bouwmeester
Senior Onderzoeker archeologie van de middeleeuwse en vroeg moderne stad
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Aanmelden en kosten
Deelname aan deze platformbijeenkomst kost €30,-. Voor studenten is er een speciaal tarief van €20,-. Inbegrepen zijn koffie, thee, lunch en borrel na afloop. Aanmelden is daarom verplicht. U kunt zich voor 12 september aanmelden via dit formulier.

Het deelnamegeld dient uiterlijk 13 september te zijn overgemaakt op de rekening van de Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie te Amsterdam, IBAN: NL17 INGB 0003628096, onder vermelding van Platform Stadsarcheologie 2016 en uw naam.